Om oss

OM OSS


Nijole Almlöf

Ekonomikonsult


Jag har två högskoleexamina där den första har inriktning mot statistik och den senaste är en ekonomie magisterexamen. Min kompetens inom ekonomi och redovisning har jag byggt upp genom att vara nyfiken och haft kvalificerade tjänster inom olika typer av företag och drivit mina egna projekt. De senaste tre åren har jag arbetat som ekonomiansvarig på ett mindre bolag samt jobbat med redovisning för några ytterliggare företag.


Med all sammanlagd kompetens har jag mycket att bidra med till Ditt företag. Min målsättning är att skapa förutsättningar för att ta mer välgrundade affärsbeslut och bidra till Din verksamhets framgång!


Anette Lirsjö

Samarbetspartner


Jag är utbildad civilekonom med inriktning ekonomistyrning och data, som det hette i mitten av 1990-talet, då jag läste på högskolan i Ronneby/Karlskrona. Har arbetat inom komunal förvaltning i ca 25 år, både med ekonomi, ledarskap i olika positioner samt med verksamhetsutveckling. Under dem senaste 5 år har jag även jobbat med redovisning åt flera företag inom privat sektor.


Jag har alltid varit intresserad av effektivisering med hjälp av modern teknik varför det egentligen aldrig funnits något alternativ till att arbeta vidare med de digitala processerna inom redovisningen.


Ewa Gustafsson

Samarbetspartner


Jag har många års erfarenhet och kunskap inom ekonomi, redovisning och lönerhantering som jag har skaffat från olika företag som ekonomi- och personalansvarig.


Ecvisor AB | Kontaktperson: Nijole Almlöf | Telefon: +46 708  567 93 | E-post: info@ecvisor.se |