Tjänster

Vi skräddarsyr lösningar efter Era behovExtra stöd kopplat till Covid-19 situationen


 • Hjälp vid ansökan om statliga stödpaket och anstånd med direkt koppling till situationen av Covid-19, som ansökan om omställningsstöd, korttidsarbete och anstånd.
 • Genomgång av företagets ekonomiska situation, hjälp med likviditetsplanering m.m.

Har du ett företag i Region Kalmar län med upp till 20 anställda kan du nu åter söka extra stöd för extern rådgivning kopplat till covid-19.

 Region Kalmar län har tecknat avtal med ett antal konsultfirmor. Ecvisor AB är en av de konsultfirmor som kan hjälpa dig!

 

Läs mer och skicka in intresseanmälan här https://www.regionkalmar.se/detta-gor-region-kalmar-lan/finansiering-och-bidrag/stod-till-foretag/extra-stod-till-extern-radgivning/.

Redovisningstjänster - Digital redovisningsbyrå

Vi erbjuder kompletta redovisningstjänster:

 • Löpande bokföring
 • Löneadministration
 • Arbetsgivar- och momsdeklarationer
 • Bokslut
 • Årsredovisning och inkomsdeklarationer
 • Projektredovisning
 • Intern- och externrapportering, uppföljning och analys


Tjänster inom ekonomistyrning

Vi hjälper ditt företag att jobba medvetet mot uppsatta mål.

Exempelvis:

 • Budget, utfall och prognos
 • Utvärdering av verksamhet, företagsanalys med redovisningsinformation
  • Lönsamhetsanalys, kostnads- och intäktsanalys
  • Analys av kapitalbindning
  • Analys med kassaflöden från löpande verksamhet, rörelsekapitalet
  • Analys av betalningsförmåga på kort och långsikt
  • Investeringsbedömning och finansieringsöversyn
  • Analys av nyckeltal
  • Kund- och leverantörsanalys
  • Kalkyler
  • Företagsvärdering enligt beprövad metodik
 • Likviditets- och skatteplanering 
 • Revenue Assurance
 • Kartläggning av ekonomiprocesser  
 • Marknadsföring m.m.

Ekonomirådgivning och stöd samt skatterådgivning


 • Ekonomisk rådgivning gällande Ert företags ekonomi
 • Skatterådgivning
 • Initiering och deltagande i förbättringsarbete, exempelvis:
  • Kartläggning av verksamhetsprocesser, identifiering av förbättringspotential
  • Stöd vid framtagande av anbud vid offentliga upphandlingar
  • Stöd vid framtagning av kvalitets- och miljöledningssystem enligt ISO för certifiering
  • Översyn av bokföringssystem och stöd för att övergå till molnbaserat ekonomisystem
  • Framtagande av modeller för kostnadsuppföljning, uppföljning av nyckeltal, likviditetsbudget, likviditets- och skatteplanering etc
  • Bidra med kunskap om bokföring/redovisning


Vi är Er samarbetsparter i förändringsarbetet!


Ecvisor AB | Kontaktperson: Nijole Almlöf | Telefon: +46 708  567 93 | E-post: info@ecvisor.se |